Guide - välj rätt äppelträd

Svenska äpplen smakar så gott för att det är gynnsamt att odla dem på våra breddgrader. De får mycket dagsljus och nätterna är svala. Välj rätt sort utifrån era förutsättningar. Ta även hänsyn till vilken kvalitet ni önskar – storlek är viktigt om du bara har en balkong eller liten trädgård. När ska frukterna mogna? Ska äpplena lagras?

Platsens förutsättningar

Olika äppelsorter har olika vinterhärdighet. Ta reda på vilken odlingszon du har genom Riksförbundet Svensk Trädgårds zonkarta. I butikerna brukar det stå angivet på etiketten upp till vilken zon de olika sorterna klarar sig.

Om det är en gammal uppväxt trädgård där äppelträden ska kompletteras, kan det finnas sjukdomar i miljön. Välj då gärna motståndskraftiga E-plantor. Det betyder att de är svenskodlade, utvalda kvalitetssorter som är virusfria och motståndskraftiga mot sjukdomar. Certifieringen garantera den angivna härdigheten och sortäkthet. Sorter som är kulturhistoriskt intressanta är märkta med Grönt Kulturarv. Här kan du läsa mer om E-plantor.

Äppelträd vill alltid stå på en solig plats. Fördel om det är vindskyddat, då frukter kan trilla av vid kraftiga vindar. Tänk på planteringsavstånd, minst fyra meter mellan kronträden är en tumregel. Om det är ont om plats kan det vara en idé att spaljéra ett träd – kanske mot en vägg eller i tomtgräns som en häck. Glöm inte heller s k jordtrötthet, som innebär att äpple inte bör planteras på exakt samma plats där det stått ett äppleträd tidigare. Det går att ha mindre och svagväxande äppelträd i kruka på balkonger.

Storlek och form

Visste du att om man är ute efter en specifik äppelsort, så kan man inte fröså det? Gör man det blir det en ny sort och kan smaka hur som helst. Alla äppelträd du köper har en grundstam, och sedan äppelsorten du är ute efter ympad ovanpå. Grundstammen påverkar äppelträdets storlek, bördighet och härdighet. Grundstammen A2 är vanligast och ger ett rätt stort, härdigt träd för hela landet. B9 och M26 är svagväxande och ger små träd, som passar på den lilla tomten. De svagväxande har kortare livslängd än A2. Grundstammen brukar också stå utsatt på etiketten. Personal hjälper dig att välja rätt och kan ibland beställa det som inte finns inne.

Om pollinering av äpplen

Pollen från olika sorters äpple behövs för att frukt ska bildas. Äppleträd pollineras av insekter och därför behöver ditt träd en ”pollenkompis”. I ett villaområde behöver man inte tänka på detta då det oftast finns många äppleträd där. I glesbygden däremot kan brist på rätt pollen göra att äppleträd enbart blommar och inte ger frukt. Titta i en pollineringstabell nedan så du ser vilka sorter som pollinerar varandra.

E-planta.se (går att skriva ut som PDF om du högerklickar på dokumentet.)

Sverigesträdgårdsmästare 

Växtia (går att skriva ut som PDF) 

Sommaräpplen eller vinteräpplen

När vill du kunna skörda dina äpplen? Sommaräpplen ger tidig skörd i början på augusti. Dessa går oftast inte att lagra, men kan vara lika goda och användas till allt möjligt. Höstäpplen mognar lite senare i september och in i oktober. Och sist kommer de så kallade vinteräpplena, som mognar riktigt sent. De skördas ofta innan de mognat helt, och får mogna under lagringen. Kanske har du plats för flera träd och kan välja tre olika så att du har tillgång till färska äpplen länge. Vissa sorter lämpar sig bättre än andra för lagring också, en viktig aspekt att ta med i beräkningen. 

Kan du ändå inte bestämma dig finns det så kallade familjeträd som består av 3–4 inympade sorter på ett och samma träd. Det är svårare att underhållsbeskära ett familjeträd, då det finns risk att skära bort en inympad gren. De kan även växa ojämnt.

Köpa ett bra äppelträd

De flesta nya träd säljs som krukodlade. Barrotade fruktträd, utan skyddande jord kring rötterna, får man ofta beställa och det kan vara en bra idé om man ska köpa många träd. De vanligaste fruktträden i plantskolan är 2–3 år gamla. En liten krona har redan hunnit bildas på trädet med en huvudstam i mitten och minst tre till fyra sidogrenar, som utgår från olika punkter i höjdled och är fördelade åt olika håll från centrum. Välj om möjligt träd som har sidogrenarna infästa med trubbiga vinklar, vilka inte fläker av så lätt.

I flera trädgårdsbutiker eller plantskolor kan man beställa ett äldre träd, som redan är 5-6 år gammalt. Högstamsträd finns av äpple, det innebär att första grenvarvet börjar 1,8 m över mark. Var gärna ute i god tid.

Läs även om hur du planterar ett äppelträd och tar hand om det de första åren.

TEXT: Karina Brozinic
FOTO: Skylar Zilka/Unsplash

Tweet
Share
Share