Bästa trädgårdsväggen är en häck

Häckar är de härligaste avgränsningar du kan ha i trädgården. Vid tomtgränsen förstås, men också för att dela av och skapa rum. En häck kan vara spikrak eller bölja fram i mjuka vågor. Den kan rent av svänga runt och förvandlas till berså.

Klippt eller friväxande är en smaksak. Klippta häckar kan hållas smalare och tar därför mindre plats. De är suveräna som bakgrund till böljande perennrabatter, rosor och andra växter med mjuka former. Den friväxande häcken har en mjuk form i sig själv och blommar ofta vackert under någon del av året.

Låter du häcken växa sig hög skyddar den mot insyn och gör trädgården till ditt privata, gröna rum. En låg häck ramar in, men ger inte rumsverkan på samma sätt.

När det gäller växtval handlar det förstås om vad du tycker om, men också om vad som kan trivas just på den tänkta platsen. Tips och råd om arter och sorter får du i din trädgårdsbutik.

Här är några förslag på fina häckväxter, fler tips får du i din trädgårdsbutik.

Avenbok är lätt att forma till fina, smala häckar. Försommargrönskan är ljus och mörknar till mellangrönt. De vissna löven sitter delvis kvar vintern igenom. Hög halt av mull och näring uppskattas men de flesta väldränerade jordar duger. Trivs bäst i sol men klarar en del skugga. Bind upp varje planta vid en bambukäpp eller liknande så blir stammarna raka.

Bergbambu bildar frodiga, vintergröna och skönt rasslande häckar. Till skillnad från flertalet vintergröna växter har bergbambu lätta, luftiga och ganska ljust gröna blad, som känns mycket exotiska i kombination med snö. Olika sorter blir olika höga och omfångsrika. Bergbambu kan även användas som klippt häck. Den trivs bäst på mullrik, väldränerad jord med viss fuktighet. Vindskyddat, halvskuggigt läge är optimalt.

Bok och blodbok ger fantastiskt vackra häckar. En häck av vanlig bok är skirt ljusgrön på våren, grön på sommaren, får härliga gyllene toner på hösten och är brun under vintern. Den håller löven hela vintern och fungerar därför som en vägg även då. Blodbok fungerar på samma sätt, men har förstås helt andra färger. Nytillväxten efter en sommarklippning är skimrande rosa och mycket vacker mot äldre skotts mörkröda blad. På hösten får blodbokshäcken mustiga, gyllene toner som är ännu vackrare än hos vanlig bok. Bok uppskattar god tillgång till såväl fukt som luft i jorden. För soliga till ganska skuggiga platser.

Idegran är glänsande och friskt grön hela året. Den är lätt att klippa och forma. Tål hård beskärning. Föredrar ler- och/eller mullrika jordar med hyfsad vattentillgång, men växer bra på de flesta väldränerade jordar. Trivs i såväl sol som skugga.

Lärk ger en häck som är underbart skir och ljusgrön på våren. På sommaren är den mellangrön och på hösten gyllengul. Under vintern är det kala grenverket dekorativt. Lärkhäckar tål hård klippning och kan hållas smala. Näringsrik, väldränerad jord med tillgång till fukt. Uppskattar soligt läge.

Liguster får en glänsande, vacker och jämn yta när den klipps väl. Det finns både vintergrön och lövfällande liguster. Båda typerna är lätta att klippa och forma. Växer bra på de flesta jordar.

Syren ger en häck som är tämligen anonym större delen av året, men de veckor den blommar och doftar är den helt ljuvlig. För att syrenen ska blomma rikligt behöver den växa ganska fritt, och kräver då utrymme. En syrenhäck som formas med häcksax blommar inte mycket. Syrener trivs bäst och blommar mest i full sol, men halvskugga går också bra. En väldränerad jord med god tillgång till fukt och näring är optimalt, men växer bra på de flesta jordar.

Rosor bildar underbara häckar. Förutsättningen är förstås att den ros som används är frisk och trivs på växtplatsen. Det finns rosor för de flesta jordar och lägen. En bra häckros bör vara stadig och välförgrenad samt långlivad och gott och väl härdig på platsen. Rotäkta plantor är att föredra, så slipper du rotskott.

Små och stora häckplantor

Av de flesta häckväxter finns det särskilda häckplantor att köpa. Det är unga plantor som är avsedda för tät plantering. Det är bra att plantera tätt eftersom häcken därmed blir tät ända nere från markytan. Vid glesare plantering kan det bildas hålrum mellan plantorna längst ner, även om de växer ihop bra längre upp.

Häckplantor med bar rot planteras när de är i vila, alltså sen höst eller tidig vår. Krukodlade häckplantor kan du plantera när som helst, gärna på hösten.

Av vissa växter finns det även färdig häck på marknaden. Det är häckplantor som vuxit sig höga och formats till häck redan i plantskolan.

Gödsla och vattna

Ska häcken växa till sig snabbt och bra måste den gödslas. Även äldre, klippta häckar behöver regelbunden näringstillförsel eftersom så mycket tas bort vid klippningen. Gödsla förslagsvis med långsamverkande gödsel, till exempel kogödsel, varje vår. Täck dessutom gärna jorden med organiskt material. Passa häcken väl med vatten vid behov under de första två-tre åren. Håll jorden under plantorna fri från ogräs.

Foto: Berit Haggren